HTML Help - wprowadzenie

[ Strona główna ] Praktyczny przykład ] Pierwsze archiwum ] Rozszerzanie projektu ] Dodatkowe elementy ] Archiwum i źródła ]

 

Strona główna
Praktyczny przykład
Pierwsze archiwum
Rozszerzanie projektu
Dodatkowe elementy
Archiwum i źródła

[ UWAGA: zasadnicza część poradnika została napisana w 2000 roku i zawiera przykłady pochodzące z okresy pracy niżej podpisanego w redakcji PCkuriera ]

HTML Help jest formatem plików pomocy w środowisku Windows, wprowadzonym w 1996 roku przez Microsoft – uzupełnił om, a potem sukcesywnie zastąpił klasyczny format WinHelp. "Ojcem" jest Ralph Warden, jeden z czołowych wcześniej architektów systemów pomocy w Microsofcie.

Jak i poprzednio stosowane pliki pomocy, archiwum HTML Help zawiera materiały opatrzone spisem treści, skorowidzem i systemem wyszukiwania, a także odsyłaczami hipertekstowymi. W przeciwieństwie jednak do plików w formacie WinHelp, tworzywem HTML Help są... dokumenty HTML. Jak nietrudno dostrzec, informacyjna nośność takich plików jest znacznie większa, gdyż możliwe jest tutaj wykorzystanie całego bogactwa HTML, łącznie z najnowszymi technikami, jak języki skryptowe czy style - razem są one zresztą budulcem dynamicznego HTML. Osnowę stanowi moduł Internet Explorera, dzięki czemu możliwości interpretacyjne są bardzo zaawansowane.

Archiwa pomocy w formacie HTML Help mają także zasadniczą przewagę w stosunku do zwykłych dokumentów HTML, gdyż zawierają nie tylko spisy treści i indeksy, ale i wyszukiwanie pełnotekstowe, co nie jest łatwe do uzyskania w Internecie, gdzie większość webmasterów nie ma dostępu do skryptów CGI na serwerach. Pomińmy już w tym miejscu znacznie większą szybkość działania skompilowanego archiwum. Oczywiście HTML Help nie zastępuje żywych stron WWW, ale pozwala tworzyć zwarte archiwa informacyjne, które może skopiować z Internetu każdy użytkownik i posługiwać się nimi w swoim komputerze.

Zaprzysięgli zwolennicy Internet Explorera wyniosą jeszcze jedną korzyść - w swoich archiwach mogą "poszaleć", korzystając z najbardziej fantazyjnych kodów interpretowanych przez tę przeglądarkę. Nie jest przecież konieczne trzymanie się klasycznego HTML, skoro za wyświetlanie odpowiada właśnie kontrolka Internet Explorera. Nawiasem mówiąc, zakładam, że sieciowa wersja poradnika jest czytana właśnie za pomocą przeglądarki Microsoftu. To chyba logiczne podejście...

HTML Help jest więc wygodnym narzędziem, którego zalety docenią naukowcy i studenci, dziennikarze, twórcy reklamy, pracownicy public relations, webmasterzy, menedżerowie, twórcy oprogramowania, autorzy dokumentacji i wszystkie osoby, które pragną udostępniać publicznie wygodne w użytkowaniu materiały informacyjne. Trafność koncepcji HTML Help leży m.in. w tym, że HTML jest dobrze znanym i powszechnie akceptowanym medium upowszechniania informacji na forum publicznym, a zatem HTML Help może korzystać z niezmierzonych zasobów dokumentów. O ile WinHelp był zawsze formatem egzotycznym dla ogromnej większości użytkowników komputerów, ograniczonym w zasadzie do pełnienia pomocniczej roli w oprogramowaniu (mało kto zresztą potrafił go wykorzystywać), o tyle HTML Help staje się nośnikiem powszechnie dostępnej wiedzy, obejmującej wszelkie dziedziny życia. Łatwo dostrzec, że taka koncepcja doskonale pasuje do potrzeb społeczeństwa informacyjnego.

Do zbudowania pliku HTML Help potrzebny jest specjalny kompilator Microsoftu, HTML Help Workshop, który może za darmo skopiować z Sieci każdy zainteresowany – w momencie pisania tych słów dostępna była wersja 1.31 programu. Nasz poradnik opisuje właśnie w zwięzły i praktyczny sposób podstawowe techniki posługiwania się tym kompilatorem. Po uważnym przestudiowaniu tego poradnika każdy będzie w stanie samodzielnie sporządzić własne, proste archiwum.

Od razu zauważmy, że HTML Help Workshop jest narzędziem niekiedy dość kłopotliwym w obsłudze, zachowującym się w sposób trudny do przewidzenia, wręcz irytującym. Na rynku istnieją programy znacznie wygodniejsze. Jednak chcąc poznać zasady budowania archiwów HTML Help, musimy się choć pobieżnie zapoznać z oryginalnym programem Microsoftu, nawet gdyby nie on był później naszym podstawowym narzędziem.

W tej chwili trwają ciągle prace nad wersją 2.0 HTML Help i zapewne doczekamy się radykalnego skoku jakościowego. Prace te jednak przedłużają się - kolejne terminy opublikowania specyfikacji są odraczane - i trudno przewidzieć, kiedy zobaczymy w pełni funkcjonalne narzędzia produkcyjne.

 ----

Na zakończenie uwaga natury technicznej. HTML Help Workshop jest dostarczany z obszernym plikiem pomocy dla użytkownika. Niestety, pomoc ta jest dalece niewystarczająca i wiele funkcji jest w niej udokumentowanych bardzo pobieżnie albo wręcz opisów takich brakuje. Stąd niektóre funkcje wymagały „rozpoznania bojem”, co nie zawsze jest skuteczne, gdy nie widać żadnych namacalnych skutków zmiany takiej czy innej opcji. Ułomność ta jest często wytykana w internetowych dyskusjach nad programem. Mam jednak nadzieję, że nie wpłynie to na informacyjną wartość tego poradnika. Zastrzegam się od razu, że ma on charakter wprowadzenia do tej tematyki i nie obejmuje szeregu bardzo zaawansowanych zagadnień, pokrewnych już programowaniu.

Paweł Wimmer, PC World Komputer, Warszawa, 2003