Zakładanie witryny

piątek, 22 styczeń 2010 17:01 Administrator
Drukuj

Przedstawmy teraz procedurę tworzenia witryny.

Na następnej stronie musisz podać kilka parametrów swojej witryny.

Serwis oferuje zbiór gotowych szablonów graficznych dla witryn - zdecydowana większość dostępna jest jedynie w języku angielskim, zatem są dla nas mało przydatne. Tym niemniej możesz obejrzeć galerię szablonów, klikając link Przeglądaj galerię.

System założy witrynę i wyświetli ją, zgodnie z wybranym motywem graficznym.

Zwróć uwagę, że serwis tworzy od razu system nawigacyjny (spis treści witryny) widoczny zawsze w lewym panelu. Gdy klikniesz jakikolwiek odsyłacz znajdujący się w systemie nawigacyjnym, żądana strona zostanie wyświetlona, natomiast nawigacja będzie widoczna w dalszym ciągu po lewej stronie, pozwalając swobodnie przenosić się do innych stron.

Witryna jest w tym momencie gotowa do pracy – możesz przystąpić do tworzenia nowych stron, korzystając z bogatych narzędzi edycyjnych.

W tym miejscu trzeba jeszcze powiedzieć o kilku aspektach organizacyjnych. Na swoim koncie w Google możesz założyć wiele witryn w systemie Witryn Google. Każda z nich dysponuje miejscem w ilości 100 megabajtów danych. Pozornie to niewiele, jednak elementy multimedialne możesz umieszczać w innych miejscach, jak np. grafiki w serwisie Picasa Web Albums czy wideo w YouTube – wystarczy wtedy odwołać się w witrynie do takiej grafiki, a zostanie ona poprawnie wyświetlona, nie zabierając cennego miejsca w witrynie. W niej będziesz umieszczać w zasadzie jedynie tekst (choć oczywiście możesz umieścić w niej także grafikę).

Witryny Google współpracują z wieloma serwisami Google, pozwalając wykorzystywać zawarte w nich elementy, jak dokumenty tekstowe, kalendarze czy mapy.