Spis atrybutów HTML

OUTPUT

czwartek, 27 grudzień 2012 10:34 pwimmer
Drukuj

OUTPUT - wynik, rezultat

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5 x (?) x x

Polecenie OUTPUT służy do wyświetlania wyniku obliczenia, które jest wykonywane przez skrypty JavaScript.

W poniższym przykładzie w pola o nazwach polea i poleb wstawiane są liczby (wymuszane są liczby całkowite), po czym oba pola są dodawane (skrypt w formularzu) i wartość sumy wyświetlana za pomocą polecenia OUTPUT.

Przykład:

<form oninput="wynik.value = parseInt(polea.value) + parseInt(poleb.value)">
<input name="polea" type="number" step="1"> +
<input name="poleb" type="number" step="2"> =
<output name="wynik"></output>
</form>

Przykład (zmień suwakami wartości obu pól - zauważ, że krok w pierwszym polu wynosi 1, w drugim 2):

+ =

Atrybuty:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Porównawcza tabela znaczników - Więcej…