Spis atrybutów HTML

SOURCE

czwartek, 20 grudzień 2012 22:02 pwimmer
Drukuj

SOURCE - źródło (audio lub wideo)

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5
x (9.0) x x x

Polecenie współpracuje z poleceniami <audio> i <video> i określa kilka źródeł formatów pliku dla jednego interfejsu audio lub wideo, aby zwiększyć szanse obsłużenia przez przeglądarki.

Przykład:

<audio controls="controls">

<source src="/dzwiek.wav" type="audio/wav" />
<source src="/dzwiek.ogg" type="audio/ogg" />
<source src="/dzwiek.mp3" type="audio/mpeg" />

Twoja przeglądarka nie obsługuje znacznika audio.
</audio>

 

Atrybuty audio:

Znacznik zamykający: zabroniony

Sposób wyświetlania: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o multimediach: Multimedia

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…