Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spis treści

Email Drukuj PDF

Kolejnym plikiem wchodzącym w skład konteneru EPUB jest spis treści, znajdujący się w pliku toc.ncx umieszczanym w tym samym katalogu, co treść i pliki z metadanymi.

Rodzi się zasadne pytanie, jak ma się plik toc.ncx do sekcji spine w pliku OPF, skoro oba ustalają kolejność czytania. Otóż plik ten steruje wyświetlaniem spisu treści w czytniku Adobe Digital Editions, w jego lewym panelu (pokazuje to powyższa ilustracja), a ponadto zawiera informację o wielopoziomowej hierarchii rozdziałów, łącznie z linkami do samych rozdziałów, jak i zawartych w nich sekcji.

Plik spisu treści ma następującą, przykładową zawartość:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE ncx PUBLIC "-//NISO//DTD ncx 2005-1//EN" "
http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx-2005-1.dtd">
<ncx xmlns="http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx/" xml:lang="pl" version="2005-1">
<head>
<meta name="dtb:uid" content="PW-0001" />
<meta name="dtb:depth" content="1" />
<meta name="dtb:totalPageCount" content="0" />
<meta name="dtb:maxPageNumber" content="0" />
</head>

<docTitle>
<text>Moja Publikacja</text>
</docTitle>

<navMap>
<navPoint id="navPoint-1" playOrder="1">
<navLabel>
<text>Table of Contents</text>
</navLabel>
<content src="/TableOfContents.html" />
</navPoint>
<navPoint id="navPoint-2" playOrder="2">
<navLabel>
<text>Rozdział I</text>
</navLabel>
<content src="/r1.html" />
</navPoint>
<navPoint id="navPoint-3" playOrder="3">
<navLabel>
<text>Rozdział II</text>
</navLabel>
<content src="/r2.html" />
</navPoint>
</navMap>
</ncx>

W sekcji head są następujące elementy:

  • dtb:uid zawiera identyfikator publikacji podany w pliku OPF, np. PWimmer0001.
  • dtb:depth informuje o głębokości hierarchii spis treści - jeśli jest dwupoziomowy, wartość wynosi 2.
  • dtb:totalPageCount i dtb:maxPageNumber mają wartość 0.

Sekcja docTitle podaje tytuł publikacji.

Sekcja navMap podaje właściwą hierarchię spisu treści. W tym przykładzie mamy jednopoziomowy spis treści - wszystkie rozdziały są na tym samym poziomie - ale można tworzyć spisy wielopoziomowe, które będą w taki właśnie sposób widoczne w ADE. Przykład tworzenia dwupoziomowego spisu pokazujemy w rozdziale Anthemion eCub - opcje.

Tutaj każda pozycja spisu jest objęta znacznikiem navPoint, z jednoznacznym identyfikatorem i kolejnością odtwarzania, w ramach którego jest etykieta NavLabel opisująca element (widoczna w spisie w czytniku) i odwołanie do konkretnego pliku źródłowego HTML z tekstem.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3574
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 21313571