Spis poleceń HTML

EMBED

niedziela, 23 grudzień 2012 14:23 pwimmer
Drukuj

EMBED - zagnieżdżenie

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5
x x x x

Polecenie definiuje pojemnik zawierający osadzony element zewnętrzny. 

W HTML 4 polecenie EMBED nie było oficjalnym poleceniem języka, aczkolwiek jest respektowane przez przeglądarki od wielu lat i służyło zwykle do osadzania rozmaitych zasobów, głównie multimedialnych. W HTML 5 polecenie zostało oficjalnie wprowadzone i ściśle zdefiniowane.

Przykład (plik Flash):

<embed src="/images/grafika/film.swf" height="150" width="200" >

Przykład (adres WWW):

<embed src="http://www.helion.pl" height="400" width="600">

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o multimediach: Multimedia

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…