Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Plik OPF

Email Drukuj PDF

Plik OPF (stosuje się zwykle nazwę content.opf lub metadata.opf, ale może być dowolna inna, jak choćby MojaPublikacja.opf) zawiera ogólne informacje o publikacji, manifest deklarujący pliki w publikacji oraz kolejność występowania poszczególnych rozdziałów publikacji.

Przykładowy plik OPF ma następującą postać:

<?xml version="1.0" ?>
<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="BookId" version="2.0">

<metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:opf="http://www.idpf.org/2007/opf">
<dc:title>Moja Publikacja</dc:title>
<dc:language xsi:type="dcterms:RFC3066">pl</dc:language>
<dc:identifier id="BookId" opf:scheme="URI">PW-0001</dc:identifier>
<dc:subject>Edukacja</dc:subject>
<dc:description>Opis EPUB</dc:description>
<dc:creator>Paweł Wimmer</dc:creator>
<dc:publisher>Wimmer Digital Publishing</dc:publisher>
<dc:date xsi:type="dcterms:W3CDTF">01/20/2009</dc:date>
</metadata>


<manifest>
<item id="toc" href="/toc.ncx" media-type="application/x-dtbncx+xml" />
<item id="04500036" href="/04500036.png" media-type="image/png" />
<item id="04500038" href="/04500038.jpg" media-type="image/jpeg" />
<item id="CoverDesign" href="/CoverDesign.jpg" media-type="image/jpeg" />
<item id="style" href="/style.css" media-type="text/css" />
<item id="r1" href="/r1.html" media-type="application/xhtml+xml" />
<item id="r2" href="/r2.html" media-type="application/xhtml+xml" />
</manifest>


<spine toc="toc">
<itemref idref="r1" />
<itemref idref="r2" />
</spine>

</package>

Jak widać, plik zawiera trzy podstawowe, obowiązkowe sekcje informacji, spięte razem parzystym znacznikiem package:

  • Ogólne informacje o publikacji, autorze, wydawcy itd. - metadata
  • Manifest wyliczający użyte w publikacji pliki - manifest
  • Deklarację kolejności wyświetlania plików składowych w publikacji - spine (czyli kręgosłup).

W sekcji ogólnej objętej znacznikami metadata - występują tu specjalne "zaklęcia" (adresy specyfikacji) oraz znaczniki ze standardowego zbioru metadanych Dublin Core - obowiązkowe są trzy elementy: tytuł (dc:title), język (dc:language) oraz identyfikator (dc:identifier) - w roli tego ostatniego może wystąpić międzynarodowy numer ISBN, ale oczywiście w przypadku indywidualnych publikacji takim nie dysponujemy, zatem może to być np. imię i nazwisko z kolejnym numerem (PWimmer001) czy adres mailowy lub strony internetowej - chodzi o jakiś unikatowy identyfikator.

Pozostałe znaczniki są opcjonalne - autor, wydawca, data, temat, opis i inne. Wygodnie wprowadza się je w programie Anthemion eCub, o którym powiemy w dalszej części podręcznika.

Zwróć uwagę, że znaczniki, jak we wszystkich dokumentach XML-owych, mają część otwierającą i zamykającą, np.:

<dc:title>Moja Publikacja</dc:title>.

Sekcja objęta znacznikami manifest zawiera listę plików użytych w publikacji. Tylko wymienione tu pliki zostaną uwzględnione podczas wyświetlania publikacji (może być ich jednak mniej, jeśli wyłączymy pewne elementy publikacji). Kolejność jest tu obojętna, a kolejność czytania elementów w publikacji jest wyznaczona w części spine.

Elementy w manifeście elementy zawierają identyfikator elementu id, odwołanie do konkretnego pliku href oraz typ medium media-type, którym może być plik xhtml, plik ze stylami, ilustracja. Jednym z elementów manifestu jest plik spisu treści toc.ncx, o którym powiemy szerzej w następnym rozdziale.

Sekcja objęta znacznikami spine, jak powiedzieliśmy, określa kolejność czytania elementów, ale dotyczy wyłącznie dokumentów XHTML, które zawierają treść publikacji. W sekcji tej odwołania dotyczą identyfikatorów przypisanych elementom treści w manifeście, czyli - w naszym akurat przypadku - r1 i r2.

Podkreślmy ponownie, że zawartość pliku OPF najwygodniej jest tworzyć za pomocą specjalnych narzędzi, które same dbają o właściwą postać kodu na podstawie podawanych danych - pokażemy to później na przykładzie Anthemion eCub. Tutaj chodzi jedynie o objaśnienie treści tego pliku, aby wszelkie działania były dobrze zrozumiałe.

Jest jeszcze jedna, opcjonalna sekcja pliku OPF, mianowicie guide, w której możemy zdefiniować główne części dokumentu, jak okładka, spis treści, przedmowa, tekst, skorowidz, bibliografia, spis ilustracji itd., przypisując do nich poszczególne pliki XHTML zawierające treść. O sekcji tej powiemy w osobnym rozdziale.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3574
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 21313655