Operatory porównywania (relacyjne)

sobota, 13 marzec 2010 23:09 Administrator
Drukuj

Operatory porównywania służą do porównywania argumentów. Wynikiem ich działania jest wartość logiczna true lub false, czyli prawda lub fałsz. Zatem wynikiem operacji argument1 == argument2 będzie true, jeżeli argumenty są sobie równe, oraz false, jeżeli argumenty są różne. Oznacza to, że wyrażenie 4 == 5 ma wartość false (ponieważ 4 nie jest równe 5), natomiast 2 == 2 ma wartość true (gdyż 2 jest równe 2). Podobnie 2 < 3 ma wartość true (bo 2 jest mniejsze od 3), ale 4 < 1 ma wartość false (4 jest większe, a nie mniejsze od 1). Operatory tego typu najczęściej wykorzystywane są w połączeniu z instrukcjami warunkowymi, które zostaną omówione w dalszej części kursu. Występujące w JavaScripcie operatory porównywania zostały zebrane w tabeli 2.4.

Tabela 2.4. Zestawienie operatorów relacyjnych

Operator

Opis

Przykład

==

Wynikiem jest true, jeśli argumenty są sobie równe. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a == b

!=

Wynikiem jest true, jeśli argumenty są różne. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a != b

===

Wynikiem jest true, jeśli oba argumenty są tego samego typu i są sobie równe. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a === b

!==

Wynikiem jest true, jeśli argumenty są różne bądź są różnych typów. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a !== b

Wynikiem jest true, jeśli argument lewostronny jest większy od prawostronnego. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a > b

Wynikiem jest true, jeśli argument lewostronny jest mniejszy od prawostronnego. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a < b

>=

Wynikiem jest true, jeśli argument lewostronny jest większy od prawostronnego lub mu równy. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a >= b

<=

Wynikiem jest true, jeśli argument lewostronny jest mniejszy od prawostronnego lub mu równy. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a <= b