Czcionki

MARK

czwartek, 20 grudzień 2012 18:13 pwimmer
Drukuj

MARK - zaznaczenie

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5
x (9.0) x x x

Polecenie definiuje zaznaczenie fragmentu tekstu, który autor chce z jakichś powodów uwypuklić. Zaznaczenie widoczne jest na żółto.

Przykład:

<p><mark>Mikołaj Kmicic</mark> żył na przełomie XVI i XVII wieku, był jezuitą w Wilnie, polskim poetą piszącym po łacinie.</p>

Mikołaj Kmicic żył na przełomie XVI i XVII wieku, był jezuitą w Wilnie, polskim poetą piszącym po łacinie.

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…