Kurs języka HTML i CSS

TRACK

czwartek, 27 grudzień 2012 10:41 pwimmer
Drukuj

TRACK - ścieżka

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5

Polecenie TRACK służy do określania ścieżek tekstowych dla elementów multimedialnych - na razie nie obsługuje go żadna przeglądarka.

Przykład:

<video width="640" height="480" controls>
<source src="/film.mp4" type="video/mp4">
<track src="/subtitles_pl.vtt" kind="subtitles" srclang="pl" label="Polski">
<track src="/subtitles_it.vtt" kind="subtitles" srclang="it" label="Włoski">
</video>

Atrybuty:

Znacznik zamykający: zabroniony

Sposób wyświetlania: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Porównawcza tabela znaczników - Więcej…