Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Anthemion eCub - kreator

Email Drukuj PDF

Anthemion eCub jest bezpłatnym kreatorem, autorstwa Juliana Smarta, ułatwiającym tworzenie ebooków w formacie EPUB. Jest dostępny dla środowisk Windows, Mac, Linux, FreeBSD i Solaris.

W rozdziale tym pokażemy, jak utworzyć pierwszą publikację, a w następnym, jakie skutki dla zawartości poszczególnych plików w kontenerze daje stosowanie rozmaitych opcji w kreatorze.

Zgromadźmy w jakimś folderze pliki XHTML i ilustracje, z których będziemy składać publikację. Program eCub ma problem z kompilowaniem ilustracji umieszczonych w podkatalogu z grafikami, zatem wszystkie pliki źródłowe umieścimy w tym samym folderze.

Po uruchomieniu programu zamykamy stronę powitalną i klikamy przycisk New, chcąc zapoczątkować tworzenie nowej publikacji. W pierwszym oknie kreatora, New Project, wprowadzamy informacje opisowe i klikamy Next.


Kreator przyjmuje, że obowiązkowe są dane dotyczące tytułu, identyfikatora i autora, gdy specyfikacja mówi, że zamiast autora obowiązkowy jest język. Możemy jednak wypełnić więcej pól, a język podać później. Zwróć uwagę, że data jest podawana w konwencji miesiąc/dzień/rok.

W kolejnym kroku, Project location, podajemy nazwę pliku naszej publikacji oraz folder z plikami źródłowymi (możemy go wyszukać na dysku). Zostawiamy zaznaczenie typu publikacji Epub i klikamy Next.


W następnym etapie pobieramy pliki z treścią. Usuwamy zaznaczenie Add any plain text, przyjmujemy domyślną stronę kodową UTF-8 (w takiej zostały przygotowane pliki XHTML) i klikamy Next.

Uwaga: gdy nie usuniesz zaznaczenia plain text, a dodatkowo zaznaczysz Convert to HTML immediately, program pobierze z katalogu zarówno pliki HTML, jak i TXT.


Kolejna strona kreatora pokaże listę pobranych plików XHTML - w naszym przykładzie mamy trzy takie pliki. Klikamy ponownie Next.

W następnym kroku możemy przyjąć jedną z istniejących ilustracji jako okładkę, ale możemy też zaznaczyć opcję Create a new design. Gdy klikniesz przycisk Templates, będziesz mógł wybrać jeden z gotowych szablonów okładek.


Po kliknięciu Finish ukaże się gotowy projekt. Kliknij Save, aby go zapisać na dysku z rozszerzeniem .ebkproj. W folderze zostanie też umieszczony plik CoverDesign.jpg z okładką.


A zatem utworzyliśmy pierwszy projekt i wreszcie mamy okazję zapoznać się z naszym dziełem - konieczny jest jednak ostatni krok, skompilowanie projektu do postaci gotowego ebooka. W tym celu klikamy przycisk Compile.

Na dysku, w folderze z plikami źródłowymi, pojawia się folder Build, a w nim opisywana już struktura konteneru - plik mimetype, podfolder META-INF z plikiem container.xml oraz podfolder OPS z plikami roboczymi. Program skopiował tam wszystkie pliki źródłowe, łącznie z plikiem okładki, oraz utworzył następujące pliki: plik XHTML o nazwie TableOfContents ze spisem rozdziałów, plik kaskadowych arkuszy stylów style.css, plik content.opf z opisem struktury publikacji, wreszcie plik toc.ncx opisujący spis treści w lewym panelu Adobe Digital Editions. Wszystkie te pliki są nam już znane.

W pliku content.opf pojawiły się sekcje metadata, manifest, spine i guide. W sekcji metadata znajdziesz wyrazy kluczowe, które podawałeś w pierwszym kroku kreatora, jak tytuł, identyfikator, autor, data, wydawca itd. W manifeście znajdą się wszystkie pliki robocze - treść, spis treści, grafiki, style. W sekcji spine podana została kolejność występowania rozdziałów, ze spisem TableOfContents na początku.

A teraz powróć do folderu, w którym pierwotnie umieściłeś pliki źródłowe - na tym samym poziomie znajdziesz to, co cię najbardziej interesuje - gotowy plik ebooka, w naszym przykładzie MojaPublikacja.epub. Gdy go dwukrotnie klikniesz, plik zostanie wczytany do domyślnego czytnika, którym może być Adobe Digital Editions, Stanza czy Mobipocket Reader.


Spróbujmy teraz pomanipulować nieco opcjami projektu w programie Anthemion eCub, aby zobaczyć jaki będzie ostateczny efekt. Pokażemy to w następnym rozdziale.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3574
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 21313656