TopStyle Lite

Strona główna
Interfejs
Tworzenie arkusza
Wyniki pracy

Wyniki pracy

Wyniki pracy trzeba oczywi¶cie zachować. Jak zapewne wszyscy zauważyli, edytor tworzy definicję arkusza w postaci typowej dla zewnętrznego arkusza stylów lub arkusza zagnieżdżonego w czę¶ci nagłówkowej dokumentu.

H1 {
background-color : Aqua;
border : thin;
border-style : solid;
}

DIV.po_prawej {
text-align : right;
}

Najpro¶ciej jest wybrać w menu File - Save i zapisać arkusz pod jak±¶ nazw±.

Można także zaznaczyć cały kod i skopiować go przez schowek do edytora HTML, wstawiaj±c go w ramach definicji stylu w Head.

<head>
<style type="text/css">
<!--
H1 {
background-color : Aqua;
border : thin;
border-style : solid;
}
DIV.po_prawej {
text-align : right;
}
-->
</style>
</head>

Definicje można oczywi¶cie wykorzystać także w innych metodach wstawiania stylów, jak style lokalne oraz selektory Div i Span. Trzeba jedynie skopiować same deklaracje stylów (zawarto¶ć nawiasów klamrowych) i wstawić je do definicji, układaj±c je oczywi¶cie w jaki¶ sensowny sposób. Przykład stylu lokalnego:

<h1 style="background-color : Aqua; border : thin; border-style : solid;">Jaki¶ tam tytuł</h1>

Jaki¶ tam tytuł