TopStyle Lite

Strona główna
Interfejs
Tworzenie arkusza
Wyniki pracy

Tworzenie arkusza

Aby wprowadzić selektor do panelu edycji, kliknij na czwartym od lewej przycisku w pasku narzędziowym lub wybierz w menu Edit - New Selector.

Ukaże się okienko New Selector, w którym należy wybrać interesujące nas selektory. Na liście znajduje się 35 selektorów (lista HTML Elements), ale możemy też wpisać nowy w polu Current Selector. Dwukrotne kliknięcie na selektorze wprowadza selektor do okienka Selectors. Można też kliknąć na przycisku strzałki, aby wprowadzić selektor na aktywną listę lub go z niej usunąć.

Chcąc utworzyć selektor z klasą, możemy zaznaczyć go myszką na liście HTML Elements i w polu Class wpisać nazwę. Edytor wprowadzi od razu kropkę.

Kliknięcie na OK wprowadza selektor do panelu edycyjnego. Od tego momentu możemy wskazywać interesujące nas atrybuty i ich wartości, wybierając je w Style Inspectorze.

Uwaga: tworzenie definicji wymaga oczywiście znajomości stylów, gdyż musimy mieć świadomość, co chcemy uzyskać i jakie cechy i ich wartości temu służą. Program wspomaga nas doskonale w tym zadaniu, ale nie zwalnia od znajomości języka CSS.

Aby wprowadzić następne selektory, powtórz przedstawioną operację. Jeśli w okienku dialogowym New Selector wskażesz kilka selektorów na raz, program wstawi je do panelu edycyjnego razem, co oznacza, że te same cechy przypisujemy wszystkim zaznaczonym selektorom (technika grupowania selektorów).

Kolejne wprowadzane selektory rozszerzają zawartość arkusza w panelu edycyjnym.

Selektory można łatwo usuwać z arkusza, kasując po prostu wpis.