TopStyle Lite

Strona główna
Interfejs
Tworzenie arkusza
Wyniki pracy

Interfejs

Aby sprawnie się posługiwać programem, należy dobrze rozumieć jego interfejs. Nie powinno to zresztą sprawiać żadnych kłopotów. Optycznej elegancji programu towarzyszy przejrzystość i wygoda działania, a charakterystyczna dla programów Bradbury'ego ergonomia także i tutaj znalazła swój wyraz.

W interfejsie możemy wyróżnić 5 paneli.

 • Panel edycyjny zawiera wprowadzony kod. Widzimy w nim elementy arkusza stylów wprowadzane tak, jak gdyby kod miał zostać umieszczony w części nagłówkowej dokumentu lub zapisany w zewnętrznym arkuszu stylów.
 • Style Inspector zawiera kilka elementów.
  Na rozwijanej liście stylów znajduje się kilkanaście specyfikacji, w tym CSS1, CSS2, style obsługiwane przez Internet Explorera 6 itd. Wszystkie te definicje znajdują się w specjalnych plikach tekstowych w podkatalogu CSSDefs programu. Aktualizacje można pobierać ze strony Bradsoft.
  Zawartość poszczególnych definicji jest widoczna w postaci listy cech. Zmienia się ona oczywiście w zależności od wybranej specyfikacji.
  Kliknięcie na przełączniku Categorize by group, obok listy definicji, pozwala wyświetli zestaw cech w podziale na grupy, zgodnie z nomenklaturą zastosowaną przez World Wide Web Consortium.
  Wskazanie myszką dowolnej cechy powoduje wyświetlenie informacji, od której wersji dana cecha pojawia się w specyfikacji CSS i od której wersji przeglądarki jest ona interpretowana. To znakomity pomysł, który ułatwia użytkownikowi zorientowanie się, na ile bezpieczne jest użycie danej cechy.
  Panel  można włączać i wyłączać klawiszem F9.
 • Panel podglądu obrazuje wygląd aktywnego w danej chwili selektora, gdy zastosowano już konkretne cechy i wartości stylu. Panel ten można włączać i wyłączać przez kliknięcie na przycisku Show preview of current rule.
 • Panel Selectors wyświetla listę selektorów wprowadzonych do arkusza.


   
 • Panel Preview pokazuje podgląd wszystkich selektorów znajdujących się już w arkuszu. Można go włączać i wyłączać klawiszem F12.

Zauważmy jeszcze, że lista cech jest aktywna tylko wtedy, gdy kursor jest wstawiony między nawiasy klamrowe dowolnego z selektorów znajdujących się już w panelu edycji.