Pajączek - miniporadnik

W górę

Mapowanie grafiki

Mapowanie grafiki jest funkcją tworzenia mapy odsyłaczy internetowych na wstawionej do dokumentu grafice. Taką samą rolę pełnią zewnętrzne programy, jak Map This!, GeoHTML czy MapMaker Pro Lite.

Jeśli decydujemy się na utworzenie mapy graficznej, najwygodniej jest to zrobić od razu przy wstawianiu obrazka do dokumentu.

Obok pola Użyj mapy widnieje mała siateczka. Kliknij na niej, aby uruchomić edytor map odsyłaczy.

Widzimy od razu podgląd obrazka. Wpisz nazwę mapy, np. mapa1, i przejdź do panelu Definiowanie obszarów.

Wybierz kształt koła lub prostokąta i naszkicuj go na mapie (koło - ustaw w przewidzianym centrum, pociągnij myszkę i puść). Wpisz adres w polu Odnośnik URL oraz opis obszaru. Błędne definicje możesz usuwać przyciskiem minus. Od razu widzimy też parametry położenia obszaru.

Gdy zakończysz tworzenie obszarów, kliknij na OK. W definicji obrazka zobaczysz wstawioną nazwę mapy. Kolejne OK wstawi całą definicję do edytora, np.

<IMG SRC="polska.gif" WIDTH="351" HEIGHT="377" BORDER="0" 
ALT="Rozmiar: 51447 bajtów" USEMAP="#mapa1">
<MAP NAME="mapa1">
<AREA SHAPE="CIRCLE" COORDS="227,195,10" HREF="http://www.warszawa.pl" ALT="Warszawa">
</MAP>

W analogiczny sposób, ale zaczynając od razu od mapy odsyłaczy (Generatory - Często używane - Mapa odsyłaczy), możemy utworzyć identyczną definicję, wybierając jedynie dodatkowo grafikę w pozycji Lokalizacja obrazka.