Znaki specjalne

Strzałki

poniedziałek, 14 grudzień 2009 18:17 Administrator
Drukuj

Tematy: Podstawowe | Wielkie greckie litery | Małe greckie litery | Strzałki | Symbole matematyczne

Numer Nazwa (encja) Opis Reprezentacja (nazwa) Reprezentacja (numer)
← ← Strzałka w lewo
↑ ↑ Strzałka w górę
→ → Strzałka w prawo
↓ ↓ Strzałka w dół
↔ ↔ Strzałka obustronna
↵ ↵ Znak powrotu karetki
⇐ ⇐ Podwójna strzałka w lewo
⇑ ⇑ Podwójna strzałka w górę
⇒ ⇒ Podwójna strzałka w prawo
⇓ ⇓ Podwójna strzałka w dół
⇔ ⇔ Podwójna strzałka obustronna