Wstawianie stylów

niedziela, 10 styczeń 2010 11:31 Administrator
Drukuj

Tematy: metody wstawiania stylów | styl lokalny | rozciąganie stylu | wydzielone bloki | zagnieżdżanie arkusza | zewnętrzny arkusz | import arkusza

Zwróć najpierw uwagę, że przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane w program style. Nowoczesne przeglądarki pozwalają użytkownikowi przemodelować style przeglądarki i wówczas to one obowiązują, gdyż są ważniejsze od domyślnych stylów przeglądarki. Natomiast gdy czytana strona zawiera style zdefiniowane przez jej autora, te właśnie style są uwzględniane w pierwszej kolejności podczas przeglądania strony, gdyż są jeszcze ważniejsze.

Style autora strony mogą być umieszczane w dokumencie na kilka sposobów:

Strona może zawierać informację o stylach z kilku źródeł jednocześnie, dlatego ważna jest relacja między nimi - przypomnij sobie od razu uwagi dotyczące kaskadowości stylów, czyli hierarchii stylów w danym dokumencie, pochodzących z różnych źródeł.

Generalna zasada: im styl jest bliżej miejsca w dokumencie, tym jest ważniejszy w hierarchii formatowania.

styl lokalny → styl zagnieżdżony → styl zewnętrzny → styl importowany