Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

TeX The World

Email Drukuj PDF

TeX the World to skrypt JavaScript, który pozwala pisać formuły matematyczne systemu TeX/LaTeX w dokumentach internetowych. Serwis TeX the World znajduje się pod adresem:

http://thewe.net/tex/

Działanie

W prowadzonym przez siebie serwisie internetowym należy połączyć strony ze skryptem. Przykładowo, można wstawić kod skryptu w dowolnym miejscu konkretnego dokumentu:

<script language="JavaScript" src="http://thewe.net/tex/textheworld7.user.js"></script>

W przypadku serwisu Joomla można też utworzyć osobny moduł zawierający w kodzie źródłowym treść skryptu, a następnie powiązać go ze wszystkimi lub z wybranymi kategoriami dokumentów.

Formuły matematyczne pisane są w składni TeX/LaTeX, ale aby były generowane do postaci grafiki za pomocą skryptu, trzeba je obejmować specjalnymi znacznikami - lewy nawias kwadratowy średnik formuła średnik prawy nawias kwadratowy:

[; ;]

Gdy formułę y=x^{2} obejmiemy tymi znacznikami, zostanie ona przetworzona do postaci obrazka:

[; y=x^{2} ;]

Formuła y=\frac{x}{2} zostanie przekształcona do postaci obrazka:

[;y=\frac{x}{2};]

Elementy składni

Indeks górny

y=x^{n}

[;y=x^n;]

Indeks dolny

a_{1}, a_{2}, a_{3}

[;a_{1}, a_{2}, a_{3};]

Indeks górny i dolny

b^{m}_{n}

[;b^{m}_{n};]

Ułamek

\frac{m}{n}

[;\frac{m}{n};]

\frac{1+\frac{1}{x}}{3x + 2}

[;\frac{1+\frac{1}{x}}{3x + 2};]

Pierwiastek

\sqrt{4}

[;\sqrt{4};]

\sqrt[3]{8}

[;\sqrt[3]{8};]

\sqrt[n]{4x}

[;\sqrt[n]{4x};]

\sqrt[n]{\frac{x}{y}}

[;\sqrt[n]{\frac{x}{y}};]

Suma

\sum x_{n}

[;\sum x_{n};]

\sum_{i=1}^{\100}{i}

[;\sum_{i=1}^{\100}{i};]

\sum_{i=1}^{\infty}\frac{5}{i}

[;\sum_{i=1}^{\infty}\frac{5}{i};]

Iloczyn

\prod_{n=1}^5{n}

[;\prod_{n=1}^5{n};]

Granica

\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}

[;\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x};]

Całka

\int

[;\int;]

\int\limits_{0}^{10}

[;\int\limits_{0}^{10};]

\int\limits_{1}^{3}x^2 dx

[;\int\limits_{1}^{3}x^2 dx;]

Dwumian

\binom{8}{2}

[;\binom{8}{2};]

\binom{n-1}{k-1}

[;\binom{n-1}{k-1};]

Nawiasy

\left(\frac{x+5}{2x-2}\right)

[;\left(\frac{x+5}{2x-2}\right);]

\left[\frac{x+5}{2x-2}\right]

[;\left[\frac{x+5}{2x-2}\right];]

\left\{\frac{x+5}{2x-2}\right\}

[;\left\{\frac{x+5}{2x-2}\right\};]

Macierze

\left[

\begin{array}{ c c c }    

a11 & a12 & a13\\

a21 & a22 & a23\\

a31 & a32 & a33

\end{array} 

\right]

[;\left[\begin{array}{c c c} a11&a12&a13\\a21&a22&a23\\a31&a32&a33\end{array}\right];]

c - środkowanie, l - wyrównanie do lewej, r - wyrównanie do prawej

Tabele

[;\begin{tabular}{|c|c|c}

\hline

1 & 2 & 3 \\ \hline

4 & 5 & 6 \\ \hline

7 & 8 & 9 \\ \hline

\end{tabular} ;]

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3601
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22551392