Tabele

Odstępy między komórkami

wtorek, 12 styczeń 2010 00:28 Administrator
Drukuj

Tematy: położenie tytułu tabeli | puste komórki | generowanie układu tabeli | odstępy między komórkami | kondensowanie obramowań komórek

Dane w pigułce
Zastosowanie pozwala zdefiniować szerokość odstępów między komórkami
Dziedziczenie tak
Wartości wielkość w jednostkach miary
Wartość domyślna 0
Przykład border-spacing: 5px
Uwagi nie działa w przypadku border-collapse ustawionego na collapse
Odpowiednik w HTML n.d.

Aby zdefiniować odstępy między komórkami, należy wpisać w definicji stylu border-spacing: wartość

Odstępy między komórkami można ustawiać także za pomocą stylów, definiując osobno odstępy poziome i pionowe.

Odstępy poziome i pionowe ustalone jednym parametrem.

<table border="1" style="border-spacing: 10px">

aa bb cc dd
ee ff gg hh

Odstępy poziome i pionowe ustalone oddzielnie.

<table border="1" style="border-spacing: 10px 20px">

aa bb cc dd
ee ff gg hh

Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome