Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Struktura dokumentu

Import arkusza

Email Drukuj PDF

Tematy: metody wstawiania stylów | styl lokalny | rozciąganie stylu | wydzielone bloki | zagnieżdżanie arkusza | zewnętrzny arkusz | import arkusza

Każdą stronę można opisać za pomocą arkusza stylów importowanego z innej witryny. Import jest definiowany za pomocą następującego polecenia, umieszczanego w ramach head:

<style>
<!--
@import url("http://www.jakisadres.pl/arkusz.css");
-->
</style>

Wygląd dokumentu będzie się oczywiście zmieniać za każdym razem, gdy webmasterowi owej strony przyjdzie do głowy zmienić zawartość arkusza.

Można podać zarówno adres względny, jak i bezwzględny. Korzystając ze stylu na innym serwerze, musimy oczywiście podać adres bezwględny:

<style>
<!--
@import url("http://www.firma.pl/style/arkusz.css");
-->
</style>

Można więc sobie wyobrazić ujednolicenie wyglądu różnych witryn poprzez wykorzystanie importowanych stylów, umieszczonych na czyimś serwerze.

Możliwe jest łączenie różnych definicji, np. uzupełnienie ustaleń importowanego arkusza stylów o własne definicje różnych elementów (style zagnieżdżane). W przypadku konfliktu pierwszeństwo mają ustalenia własne.

<style>
<!--
@import url("http://www.firma.pl/style/arkusz.css");
h1 {font-size: 30pt; font-family: Helvetica; }
-->
</style>

W definicji możemy podać kilka kolejnych adresów importowanych arkuszy (polecenia @import muszą się znajdować na początku). W przypadku konfliktu definicji importowanych, pierwszeństwo mają ostatnie w kolejności definicje @import.

 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22999796