Struktura dokumentu

Kierunek wyświetlania tekstu

niedziela, 10 styczeń 2010 18:30 Administrator
Drukuj

Tematy: odstępy między wyrazami | odstępy między literami | odstępy między wierszami | dekoracja tekstu | transformacja tekstu | białe znaki | wyrównanie tekstu | wcięcie tekstu | kierunek wyświetlania tekstu

Dane w pigułce
Zastosowanie określa kierunek tekstu, od prawej do lewej lub od lewej do prawej
Dziedziczenie tak
Wartości ltr (od lewej do prawej - left to right), rtl (od prawej do lewej - right to left)
Wartość domyślna ltr
Przykład direction: rtl;
Uwagi
Odpowiednik w HTML dir="ltr|rtl"

Aby zdefiniować kierunek tekstu, należy wpisać w definicji stylu direction: wartość

<p style="direction:rtl">To jest akapit idący od prawego do lewego marginesu</p>

To jest akapit idący od prawej do lewego marginesu

Interpretacja: Internet Explorer 8, Opera, Firefox, Chrome