Struktura dokumentu

Wyrównanie tekstu

niedziela, 10 styczeń 2010 18:27 Administrator
Drukuj

Tematy: odstępy między wyrazami | odstępy między literami | odstępy między wierszami | dekoracja tekstu | transformacja tekstu | białe znaki | wyrównanie tekstu | wcięcie tekstu | kierunek wyświetlania tekstu

Dane w pigułce
Zastosowanie określa poziome wyrównanie tekstu
Dziedziczenie tak
Wartości left, right, center, justify
Wartość domyślna left
Przykład text-align: justify
Uwagi
Odpowiednik w HTML przestarzały atrybut align

Aby zdefiniować wyrównanie tekstu, należy wpisać w definicji stylu text-align : wartość

Tekst w bloku możemy wyrównywać za pomocą czterech sposobów: do lewego marginesu (left), do prawego marginesu (right), do środka (center) i do obu marginesów jednocześnie).

<p style="text-align: left">To jest przykładowy akapit wyrównany do lewego marginesu.</p>

To jest przykładowy akapit wyrównany do lewego marginesu. To jest przykładowy akapit wyrównany do lewego marginesu. To jest przykładowy akapit wyrównany do lewego marginesu. To jest przykładowy akapit wyrównany do lewego marginesu. To jest przykładowy akapit wyrównany do lewego marginesu.

<p style="text-align: right">To jest przykładowy akapit wyrównany do prawego marginesu.</p>

To jest przykładowy akapit wyrównany do prawego marginesu. To jest przykładowy akapit wyrównany do prawego marginesu. To jest przykładowy akapit wyrównany do prawego marginesu. To jest przykładowy akapit wyrównany do prawego marginesu. To jest przykładowy akapit wyrównany do prawego marginesu.

<p style="text-align: center">To jest przykładowy akapit, który środkujemy w stosunku do obu marginesów.</p>

To jest przykładowy akapit, który środkujemy w stosunku do obu marginesów. To jest przykładowy akapit, który środkujemy w stosunku do obu marginesów. To jest przykładowy akapit, który środkujemy w stosunku do obu marginesów. To jest przykładowy akapit, który środkujemy w stosunku do obu marginesów. To jest przykładowy akapit, który środkujemy w stosunku do obu marginesów. To jest przykładowy akapit, który środkujemy w stosunku do obu marginesów.

<p style="text-align: justify">To jest przykładowy akapit, który powinien być wyrównany w stosunku do obu marginesów.</p>

To jest przykładowy akapit, który powinien być wyrównany w stosunku do obu marginesów, jak w edytorach tekstów - prawy brzeg akapitu powinien być równy, a nie postrzępiony. To jest przykładowy akapit, który powinien być wyrównany w stosunku do obu marginesów, jak w edytorach tekstów - prawy brzeg akapitu powinien być równy, a nie postrzępiony. To jest przykładowy akapit, który powinien być wyrównany w stosunku do obu marginesów, jak w edytorach tekstów - prawy brzeg akapitu powinien być równy, a nie postrzępiony. To jest przykładowy akapit, który powinien być wyrównany w stosunku do obu marginesów, jak w edytorach tekstów - prawy brzeg akapitu powinien być równy, a nie postrzępiony.

Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome