Struktura dokumentu

FOOTER

piątek, 21 grudzień 2012 18:44 pwimmer
Drukuj

FOOTER - stopka

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5
x (9.0) x x x

Polecenie definiuje pojemnik zawierający stopkę dokumentu lub sekcji. Zawiera zwykle informacje dotyczące dokumentu, np. informacje o autorze, o prawach autorskich, link do warunków użytkowania, informacje kontaktowe, pokrewne linki.

Znacznik FOOTER należy do grupy nowych semantycznych poleceń języka HTML, które zastępują w pewnych rolach uniwersalny znacznik DIV, zwłaszcza w połączeniu z ID <div id="footer">.

Przykład:

<footer>
<p>autor: Jan Kowalski</p>
<p><time pubdate datetime="2013-05-15"></time></p>
</footer>

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…