Struktura dokumentu

LINK

środa, 06 styczeń 2010 14:21 Administrator
Drukuj

LINK - powiązanie elementów

HTML XHTML Internet Explorer Netscape Opera Chrome
2.0-5 1.0-1.1 3.0 1.0 3.5 2

Polecenie .

Przykład:

<head>
<title>Tytuł dokumentu</title>
<link title="Skorowidz" rel="index" href="/skorowidz.htm">
<link rel="stylesheet" href="http://www.mojastrona.pl/mojestyle.css" type="text/css">
<link title="RSS" rel="alternate" href="http://mojastrona.pl/rss/newsy.xml" type="application/rss+xml">
</head>

Atrybuty powiązania:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: head

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Porównawcza tabela znaczników - Więcej…