Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Spis atrybutów HTML

INPUT

Email Drukuj PDF

INPUT - pole formularza

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
2.0-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie tworzy pole formularza, np. pola wyboru czy pola tekstowe.

Przykład:

<form action="mailto: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. " method="post">
<div>Imię: <input type="text" id="imie">
Nazwisko: <input type="text" id="nazwisko"></div>
<div><textarea name="opinia" rows="4" cols="25">wpisz swoją opinię...</textarea></div>
<div><input type="submit" value=" wyślij formularz"></div>
</form>

Imię: Nazwisko:

Atrybuty INPUT:

 • Specyficzne atrybuty
  • accept (dla type="file") - określa rozdzielaną przecinkami listę akceptowanych typów dokumentów MIME, które serwer i skrypt przetwarzający formularz powinny akceptować (niewymagany)
  • accesskey - przypisuje klawisz szybkiego dostępu do elementu formularza (niewymagany)
  • align - ustala wyrównanie elementu w poziomie (niewymagany, przestarzały, zaniehany w XHTML 1.1), wartości: center, justify, left, right; niewspierany w HTML 5
  • alt (dla type="image") - określa alternatywny tekst opisujący grafikę dla przeglądarki niepotrafiącej wyświetlić pola (niewymagany)
  • autocomplete (HTML 5) - włącza autouzupełnianie w polu; wartości on (domyślnie) lub off.
  • autofocus (HTML 5) - okresla, czy pole automatycznie powinno uzyskiwać fokus po załadowaniu strony.
  • checked (dla type="checkbox", type="radio")- ustala początkowe zaznaczenie pola radio lub checkbox (niewymagany)
  • disabled - wyłącza pole (niewymagany)
  • form (HTML 5) - wymienia jeden lub kilka formularzy, do których należy pole; wartośći form_ID.
  • formaction (HTML 5) - określa adres URL, który przetwarza wysyłane dane z formularza; dotyczy typu submit i image.
  • formenctype (HTML 5) - określa, jak dane z formularza powinny byc kodowane w chwili przesyłania; dotyczy typu submit i image. Wartości:
   application/x-www-form-urlencoded domyślnie), multipart/form-data (zalecane przy ładowaniu plików)
   text/plain (zalecane przy ładowaniu plików)
   application/x-www-form-urlencoded (domyślnie), multipart/form-data (zalecane przy ładowaniu plików), text/plain (zalecane przy ładowaniu plików).
  • formmethod (HTML 5) - określa, jakiej metody HTTP użyć dla wysłania danych, dla typu submit i image. Wartości get i post.
  • formnovalidate (HTML 5) - decyduje, że dane formularza nie powinny być walidowane przy przesyłaniu. Wartość: formnovalidate lub formnovalidate="formnovalidate".
  • formtarget (HTML 5) - określa, gdzie wyświetlić odpowiedź po przesłaniu danych, dla typu submit i image. Wartości: _blank, _self, _top, _parent, nazwa_okna
  • height (HTML 5) - określa w pikselach wysokość elementu input, tylko dla typu image.
  • list (HTML 5) - odwołuje się do elementu datalist, który zawiera predefiniowane opcje dla elementu input. Wartość datalist_ID.
  • max (HTML 5) - określa maksymalną wartość dla elementu input. Wartości: liczba lub data.
  • maxlength (dla type="file", type="password", type="readonly", type="text") - ustala maksymalną długość tekstu, który można wprowadzić w polu opisującym nazwę przesyłanego pliku, polu hasła czy polu z tekstem; gdy tekst jest dłuższy niż szerokość pola wyznaczona przez atrybut size, pole jest przewijane (niewymagany).
  • min (HTML 5) - określa minimalną wartość dla elementu input. Wartości: liczba lub data.
  • multiple (HTML 5) - pozwala wprowadzić w polu input więcej niż jedną wartość. Wartości: multiple lub multiple="multiple".
  • name (oprócz type="reset") - nadaje polu symboliczną, unikatową nazwę (wymagany)
  • pattern (HTML 5) - wprowadza wyrażenie regularne, które sprawdza wartość wprowadzoną w polu input.
  • placeholder (HTML 5) - wprowadza wskazówkę dla użytkownika, opisującą oczekiwaną w polu wartość.
  • readonly (oprócz type="reset" i type="readonly") - blokuje możliwość zmieniania zawartości pola (niewymagany)
  • required (HTML 5) - określa, czy wypełnienie pola jest wymagane. Wartość required lub required="required".
  • size (dla type="file", type="password", type="readonly", type="text") - określa szerokość wyświetlanego pola
  • src (dla type="image") - podaje położenie grafiki dla przycisku (niewymagany)
  • step (HTML 5) - "krok", określa odstępy liczbowe między wartościami pola.
  • type - określa rodzaj pola (wymagany), wartości: button, checkbox, file, hidden, image, password, radio, reset, submit, text
  • value - określa początkową, domyślną wartość danego pola (niewymagany)
  • width (HTML 5) - określa w pikselach szerokość elementu input, tylko dla typu image.
 • Atrybuty standardowe - więcej informacji
 • Atrybuty zdarzeń - więcej informacji

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3606
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22646002