Spis atrybutów HTML

HR

środa, 06 styczeń 2010 09:29 Administrator
Drukuj

HR - pozioma linia

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
2.0-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie <hr> tworzy w HTML 4 poziomą linię, natomiast w HTML 5 jest ona interpretowana jako tematyczny podział dokumentu. W XHTML polecenie ma postać <hr />.

Przykład:

<hr>


Atrybuty poziomej linii:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…