Spis atrybutów HTML

TR

piątek, 08 styczeń 2010 01:45 Administrator
Drukuj

TR - wiersz tabeli

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
3.2-5 1.0-1.1 2.0 1.0 2.1 2

Polecenie tworzy wiersz tabeli.

Przykład:

<table border="1" width="30%">
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>

   
   

Atrybuty wiersza tabeli:

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: table, tbody, tfoot, thead

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: td, th


Więcej o tabelach: Tabele

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…