Spis atrybutów HTML

Q

środa, 06 styczeń 2010 14:42 Administrator
Drukuj

Q - cytat w wierszu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
4.x-5 1.0-1.1 4.0 1.0 4.0 2

Polecenie tworzy krótki cytat w wierszu.

Przykład:

Przed cytatem - <q>to jest cytat</q> - po cytacie

Przed cytatem - to jest cytat - po cytacie

Atrybuty cytatu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…