Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Spis poleceń HTML

SECTION

Email Drukuj PDF

SECTION - sekcja

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5
x (9.0) x x x

Polecenie definiuje pojemnik na treść, z jednej strony odróżniający się od całkowicie niesemantycznego znacznika DIV, z drugiej jednak od ściśle semantycznego znacznika ARTICLE. Sekcja to miejsce na tematyczną treść, zawierającą zwykle także śródtytuł (np. rozdział lub podrozdział w książce lub artykule). Specjaliści twierdzą, że z punktu widzenia zawartości sekcja mogłaby być pojedynczym rekordem w bazie danych. Sekcji nie powinno się używać, gdy nie da się utworzyć dla niej naturalnego tytułu.

Znacznik SECTION należy do grupy nowych semantycznych poleceń języka HTML, które zastępują w pewnych rolach uniwersalny znacznik DIV. SECTION jest nieco bardziej generycznym znacznikiem niż ściśle semantyczne znaczniki wprowadzone w HTML5 (article, aside, nav, header, footer, hgroup).

Przykład (z zagnieżdżonymi sekcjami):

<article>
   <h1>Serwisy społecznościowe</h1>
      <section>
         <h2>Twitter</h2>
         <p>Treść...</p>
      </section>
      <section>
         <h2>Facebook</h2>
         <p>Treść...</p>
      </section>
      <section>
         <h2>Google+</h2>
         <p>Treść...</p>
      </section>
</article> 

 

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3605
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22634937