Spis poleceń HTML

COLGROUP

środa, 06 styczeń 2010 08:19 Administrator
Drukuj

COLGROUP - grupa kolumn

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
4.x-5 1.0-1.1 3.0a1 1.0 7.0 2

Polecenie pozwala utworzyć grupę kolumn tabeli o wspólnych własnościach.

Przykład:

Ilustracja COL i COLGROUP

<table border="1">
<colgroup span="3">
<col width="20">
<col width="50">
<col width="80">
</colgroup>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</table>

1 2 3 4

Atrybuty grupy kolumn:

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: table

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: col


Więcej o tabelach: Tabele

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…