Spis poleceń HTML

CANVAS

czwartek, 27 grudzień 2012 10:31 pwimmer
Drukuj

CANVAS - kanwa, płótno

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5 x (9.0) x x x

Polecenie CANVAS służy do renderowania w dokumencie grafiki bitowej (w przeciwieństwie do wektorowej SVG), generowanej dynamicznie przez skrypty JavaScript. Samo polecenie wstawia kontener (płótno), który jest wypełniany przez działanie skryptów.

Przykład (za Wikipedią):

<canvas id="example" width="200" height="100">
Tekst wyświetlany, gdy przeglądarka nie obsługuje Canvas.
</canvas>

<script>
var example = document.getElementById('example');
var context = example.getContext('2d');
context.fillStyle = 'red';
context.fillRect(30, 30, 50, 50);
</script>

Przykład:

This text is displayed if your browser does not support HTML5 Canvas.

Atrybuty:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Porównawcza tabela znaczników - Więcej…