Spis poleceń HTML

VIDEO

czwartek, 27 grudzień 2012 10:22 pwimmer
Drukuj

VIDEO - wideo

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5 x (9.0) x x x

Polecenie VIDEO służy do wstawiania do dokumentów plików wideo. Dodatkowe polecenie SOURCE pozwala wstawić alternatywne formaty plików, aby zwiększyć szansę obsłużenia przez przeglądarkę. W chwili obecnej (koniec 2012 r.) akceptowane są trzy formaty - MP4, Ogg i WebM. Są one interpretowane następująco:

PrzeglądarkaMP4OggWebM
Firefox nie tak nie
Chrome tak tak tak
Internet Explorer tak nie nie
Opera nie tak tak


Przykład:

<video src="/apf.ogv" controls width="360" height="200"></video>

Przykład:

OGV


MP4


WebM


Przykład (z alternatywnymi źródłami):

<video controls width="360" height="200" >
<source src="/filmik.mp4" type="video/mp4">
<source src="/filmik.ogv" type="video/ogg">
<source src="/filmik.webm" type="video/webm">
Twoja przeglądarka nie obsługuje VIDEO.
</video>

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o multimediach: Multimedia

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…