Spis poleceń HTML

METER

piątek, 21 grudzień 2012 10:32 pwimmer
Drukuj

METER - miernik

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5

x x x

Polecenie służy do wyświetlania konkretnego pomiaru w jakimś ściśle określonym przedziale (wartości) lub też liczby ułamkowej (współczynnika). Poniższe przykłady bazują na statycznych wartościach, niemniej znacznik jest wykorzystywany dynamicznie we współpracy z JavaScript.

Zwróć uwagę, że tekst podany między znacznikami jest tekstową alternatywą dla przeglądarek, które nie interpretują znacznika - zostanie w nich wyświetlona np. informacja 60%.

Przykład:

Stopień zajęcia dysku:

<meter value="22" min="0" max="100">22 na 100</meter>

Stopień zajęcia dysku:

<meter value="0.6">60%</meter>

<meter min="0" max="30" low="7" high="23" value="6">6 na 30, mało<meter>

6 na 30, mało

<meter min="0" max="30" low="7" high="23" value="24">24 na 30, dużo<meter>

24 na 30, dużo

Atrybuty audio:

Znacznik zamykający: obowiązkowy

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…