Spis poleceń HTML

PROGRESS

czwartek, 20 grudzień 2012 22:27 pwimmer
Drukuj

PROGRESS - postęp

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5

x x x

Polecenie wyświetla pasek postępu jakiejś operacji. Jest przeznaczony do dynamicznych operacji z udziałem JavaScript, a nie do statycznego wyświetlania. Tutaj prezentujemy wygląd w oparciu o statyczne dane.

Przykład:

Postęp pobierania:

<progress value="38" max="100"></progress>

Postęp pobierania:

Atrybuty audio:

Znacznik zamykający: obowiązkowy

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…