Spis poleceń HTML

WBR

czwartek, 20 grudzień 2012 21:21 pwimmer
Drukuj

WBR - przełamanie wyrazu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5

x x x

Polecenie wstawia punkt przełamania wyrazu (word break). Jest stosowane w przypadku długich wyrazów (np. zbitek technicznych terminów pisanych w "wielbłądziej" konwencji), które w niewielkim oknie powinny być poprawnie łamane, a nie przypadkowo dzielone w dowolnych miejscach. Moze to mieć miejsce w pojemniku, którego rozmiar został ustalony przez autora lub w oknie zmniejszonym przez użytkownika

Przykład:

<p>Konstantyno<wbr>politańczy<wbr>kiewiczówna.</p>

Najpiękniejsza na świecie jest Konstancja Konstantynopolitańczykiewiczówna

 

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: zabroniony

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…