Spis poleceń HTML

TIME

czwartek, 20 grudzień 2012 18:32 pwimmer
Drukuj

TIME - data/czas

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5
x (9.0) x x x

Polecenie definiuje datę czas jakiegoś zdarzenia, ale jest przeznaczone dla robotów sieciowych i aplikacji webowych, nie dla czytelnika.

Przykład:

<p>Spotkanie odbędzie się <time datetime="2013-05-20">20 maja 2013 roku</time> w Instytucie Biologii.</p>

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Biologii.

<p>Spotkanie odbędzie się <time datetime="2013-05-20T10:00">20 maja 2013 roku o 10:00</time> w Instytucie Biologii.</p>

Spotkanie odbędzie się  w Instytucie Biologii.

<p>Spotkanie odbędzie się o <time>10:00</time> w Instytucie Biologii.</p>

Spotkanie odbędzie się  w Instytucie Biologii.

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…