Spis poleceń HTML

CODE

środa, 16 grudzień 2009 17:18 Administrator
Drukuj

CODE - czcionka kodu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrom,e
2.0-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie definiuje czcionkę używaną do prezentacji kodu (zazwyczaj czcionka monotypiczna, czyli o stałej szerokości znaku, jak Courier lub Andale Mono).

Przykład:

<code>To jest kod programu</code>

To jest kod programu

Atrybuty czcionki kodu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o stylach czcionek: Czcionki

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…