Spis poleceń HTML

BODY

środa, 16 grudzień 2009 17:13 Administrator
Drukuj

BODY - ciało dokumentu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
2.0-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie definiuje ciało dokumentu.

Przykład:

<body style="background-color: beige; ">
zawartość ciała dokumentu
</body>

Atrybuty ciała dokumentu:

Znacznik zamykający: oba opcjonalne

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: html

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul


Więcej o ciele dokumentu: Struktura dokumentu

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…