Spis poleceń HTML

AREA

środa, 16 grudzień 2009 14:52 Administrator
Drukuj

AREA - obszar

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
3.2-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie definiuje obszary na mapie odsyłaczy i jest częścią polecenia MAP.

Przykład:

<map>
<area shape="rect" coords="169,41,284,224" href="http://www.pcworld.pl" alt="PC World Komputer">
</map>

PC World Komputer

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: pomijany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: map

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o mapowaniu: Odsyłacze

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…