Spis poleceń HTML

TITLE

piątek, 08 styczeń 2010 01:43 Administrator
Drukuj

TITLE - tytuł dokumentu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
2.0-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie tworzy tytuł dokumentu HTML, widoczny w pasku tytułowym przeglądarki.

Przykład:

<html>
<head>
<title>Witryna poświęcona uprawie goździków</title>
</head>
<body>
Zawartość dokumentu
</body>
</html>

Atrybuty tytułu dokumentu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: head

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: tylko tekst


Więcej o strukturze dokumentu: Struktura dokumentu

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…