Spis poleceń HTML

STYLE

piątek, 08 styczeń 2010 01:31 Administrator
Drukuj

STYLE - styl

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
4.x-5 1.0-1.1 3.0b1 1.0 3.5 2

Polecenie tworzy styl dla elementu.

Przykład:

<head>
<style type="text/css">
<!--
p { color: green; }
-->
</style>
</head>

Atrybuty stylu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: head

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: tylko tekst


Porównawcza tabela znaczników - Więcej…