Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ramki

IFRAME

Email Drukuj PDF

IFRAME - pływająca ramka

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
4.x - Transitional i Frameset, 5 1.0 Transitional i Frameset 3.0b2 1.0 4.0 2

Polecenie tworzy pływającą ramkę.

Przykład:

<iframe name="Pływająca ramka" src="http://helion.pl" seamless width="50%">
</iframe>

Atrybuty pływającej ramki:

 • Specyficzne atrybuty
  • align - wyrównanie tekstu następujacego po ramce względem ramki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), wartości: top, middle, bottom, left, right; niewspierany w HTML 5
  • frameborder - włączenie lub wyłączenie obramowania (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1) , wartości: 1, 0; niewspierany w HTML 5
  • height - wysokość ramki w pikselach (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1, działa w HTML 5)
  • longdesc - adres URL dokumentu opisującej szerzej ramkę (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • marginheight - wewnętrzny górny i dolny margines ramki w pikselach (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • marginwidth - wewnętrzny lewy i prawy margines ramki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • name - unikatowa nazwa ramki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1, działa w HTML 5)
  • sandbox (HTML 5) - nakłada zbiór ograniczeń na zawartość ramki;
   allow-forms - zezwala na działanie formularzy na osadzonej stronie
   allow-scripts - zezwala na wykonanie skryptów na osadzonej stronie, za wyjątkiem skryptu otwierającego nowe strony
   allow-top-navigation - zezwala na kontrolę rodzica z poziomu ramki.
   allow-same-origin - umożliwia traktowanie treści wyświetlanej w osadzonej ramce jako elementu o tym samym pochodzeniu.
  • scrolling - określenie, czy ramka może być przewijana (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), wartości: yes, no, auto; niewspierany w HTML 5
  • seamless (HTML 5) - wymusza "wtopienie" ramki w dokument; wartość seamless lub seamless="seamless".
  • src - dokument ładowany do ramki na starcie (wymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1, działa w HTML 5)
  • srcdoc (HTML 5) - źródło strony wstawianej do ramki, zalecany razem z sandbox w przypaku potencjalnie szkodliwej treści.
  • width - szerokość ramki w pikselach (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1, działa w HTML 5)
 • Atrybuty standardowe - więcej informacji: id, class, title, style

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o pływających ramkach: Pływające ramki

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…

 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3607
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22650586