Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ramki

TIME

Email Drukuj PDF

TIME - data/czas

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5
x (9.0) x x x

Polecenie definiuje datę czas jakiegoś zdarzenia, ale jest przeznaczone dla robotów sieciowych i aplikacji webowych, nie dla czytelnika.

Przykład:

<p>Spotkanie odbędzie się <time datetime="2013-05-20">20 maja 2013 roku</time> w Instytucie Biologii.</p>

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Biologii.

<p>Spotkanie odbędzie się <time datetime="2013-05-20T10:00">20 maja 2013 roku o 10:00</time> w Instytucie Biologii.</p>

Spotkanie odbędzie się  w Instytucie Biologii.

<p>Spotkanie odbędzie się o <time>10:00</time> w Instytucie Biologii.</p>

Spotkanie odbędzie się  w Instytucie Biologii.

Atrybuty obszaru:

  • Specyficzne atrybuty
    • datetime (nieobowiązkowy) - określa datę i/lub czas, wedle ściśle określonej składni, np. datetime="2013-05-20 lub datetime="2013-05-20T10:00. Gdy podajemy datę i czas, rozdzielamy je literą T (time). Schemat: dla daty rok-miesiąc-dzień, czyli RRRR-MM-DD, dla czasu godzina:minuta:sekunda, czyli HH:MM:SS+2:00 (2 godziny dla Polski).
  • Atrybuty standardowe - więcej informacji
  • Atrybuty zdarzeń - więcej informacji

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3607
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22650355