Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ramki

BUTTON

Email Drukuj PDF

BUTTON - przycisk

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
4.x-5 1.1 4.0b1 1.0 5.0 2

Polecenie definiuje przycisk formularza. Jest bardziej rozbudowaną alternatywą tradycyjnego przycisku INPUT i pozwala wstawiać grafikę.

Przykład:

<button>Kliknij tutaj<br><img src="/grafika/sufi.jpg" alt="Sufi"></button>

Atrybuty przycisku:

 • Specyficzne atrybuty
  • autofocus (HTML 5) - określa, czy przycisk powinien uzyskać fokus zaraz po załadowaniu strony; wartość autofocus lub autofocus="autofocus".
  • disabled - wyłączenie przycisku, nie działa kliknięcie (niewymagany)
  • form (HTML 5) - wskazuje jeden lub więcej formularzy, do których należy przycisk; wartość form_ID
  • formaction (HTML 5) - określa adres, na który wysyłane są dane z formularza, gdy formularz jest przesyłany; dotyczy tylko typu submit.
  • formenctype (HTML 5) - określa, jak dane z formularza powinny byc kodowane w chwili przesyłania; dotyczy tylko typu submit. Wartości:
   application/x-www-form-urlencoded domyślnie), multipart/form-data (zalecane przy ładowaniu plików)
   text/plain (zalecane przy ładowaniu plików)
   application/x-www-form-urlencoded domyślnie), multipart/form-data (zalecane przy ładowaniu plików), text/plain (zalecane przy ładowaniu plików).
  • formethod (HTML 5) - określa, jakiej metody HTTP użyć, tylko dla typu submit. Wartości get i post.
  • formnovalidate (HTML 5) - decyduje, że dane formularza nie powinny być walidowane przy przesyłaniu, tylko dla typu submit. Wartość: formnovalidate lub formnovalidate="formnovalidate".
  • formtarget (HTML 5) - określa, gdzie wyświetlić odpowiedź po przesłaniu danych, tylko dla typu submit. Wartości: _blank, _self, _top, _parent, nazwa_okna
  • name - unikatowa nazwa przycisku (niewymagany), np. name="przycisk pomocy"
  • type - typ przycisku (niewymagany), wartości: submit, reset, button
  • value - przypisanie przyciskowi określonej wartości (niewymagany)
 • Atrybuty standardowe - więcej informacji
 • Atrybuty zdarzeń - więcej informacji

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowe

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, cite, code, del, kbd, map, noscript, object, ol, p, pre, q, samp, script, small, span, strong, sub, sup, table, tt, ul, var


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…
decides
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3607
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22650126