Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ramki

Porównawcza tabela znaczników

Email Drukuj PDF

Tematy: Lista poleceń | Tabela porównawcza

Oznaczenia DTD (Document Type Definition) w HTML 4.x i XHTML 1.x: S = Strict, T = Transitional, F = Frameset

HTML XHTML Przeglądarka
Znacznik HTML 2 HTML 3.2 HTML 4 HTML 5XHTML 1.0 XHTML 1.1 IE Firefox Opera Chrome
A
a x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
abbr x STF x x STF x 6.0 1.0 4.0 2
acronym x STF zaniechany x STF x 4.0 1.0 4.0 2
address x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
area x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
article x 9.0 x x x
aside x 9.0 x x x
audio x 9.0 x x x
B
b x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
base x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
basefont x x TF zaniechany x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1
bdo x STF x x STF x 5.0 1.0 4.0 2
big x x STF zaniechany x STF x 3.0 1.0 2.1 2
blockquote x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
body x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
br x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
button x STF x x STF x 4.0 1.0 5.0 2
C
canvas x 9.0 x x x
caption x x STF x x STF x 2.0 1.0 2.1 2
center x x TF zaniechany x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1 2
cite x x x STF x x STF x 2.0 1.0 2.1 2
code x x x STF x x STF x 2.0 1.0 2.1 2
col x STF x x STF x 3.0 1.0 4.0 2
colgroup x STF x x STF x 3.0 1.0 7.0 2
command x
D
datalist x x x x
dd x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
del x STF x x STF x 4.0 1.0 4.0 2
details x x
dfn x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
dir x x x TF zaniechany x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1 2
div x x STF x x STF x 3.0 1.0 2.1 2
dl x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
dt x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
E
em x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
embed x x x x x
F
fieldset x STF x x STF x 4.0 1.0 4.0 2
figcaption x 9 x x x
figure x 9 x x x
font x x TF zaniechany x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1 2
footer x 9.0 x x x
form x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
frame x TF zaniechany x F zaniechany 3.0 1.0 2.1 2
frameset x TF zaniechany x F zaniechany 3.0 1.0 2.1 2
H
h1-h6 x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
head x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
header x 9.0 x x x
hgroup x 9.0 x x x
hr x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
html x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
I
i x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
iframe x TF x x TF zaniechany 3.0 1.0 4.0 2
img x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
ins x STF x x STF x 4.0 1.0 4.0 2
input type=button x STF x x STF x 3.0 1.0 3.0 2
input type=checkbox x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
input type=file x x STF x x STF x 4.0 1.0 3.5 2
input type=hidden x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
input type=image x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
input type=password x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
input type=radio x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
input type=reset x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
input type=submit x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
input type=text x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
K
kbd x x x STF x x STF x 1.0 1.0 3.5 2
L
label x STF x x STF x 4.0 1.0 4.0 2
legend x STF x x STF x 4.0 1.0 7.0 2
li x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
link x x x STF x x STF x 3.0 1.0 3.5 2
M
map x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
mark x
meta x x x STF x x STF x 2.0 1.0 3.0 2
meter x x x x
N
nav x 9.0 x x x
noframes x TF zaniechany x TF zaniechany 3.0 1.0 2.1 2
noscript x STF x x STF x 3.0 1.0 3.0 2
O
object x STF x x STF x 3.0 1.0 4.0 2
ol x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
optgroup x STF x x STF x 6.0 1.0 7.0 2
option x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
output x x x x
P
p x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
param x x STF x x STF x 3.0 1.0 3.5 2
pre x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
progress x x x x
Q
q x STF q x STF x 4.0 1.0 4.0 2
R
rp x x 5.0 x
rt x x 5.0 x
ruby x x 5.0 x
S
s x TF zaniechany x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1 2
samp x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
script x STF x x STF x 3.0 1.0 3.0 2
section x 9.0 x x x
select x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
small x x STF x x STF x 3.0 1.0 2.1 2
source x 9.0 x x x
span x STF x x STF x 3.0 1.0 3.5 2
strike x x TF zaniechany x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1 2
strong x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
style x STF x x STF x 3.0 1.0 3.5 2
sub x x STF x x STF x 3.0 1.0 2.1 2
summary x x
sup x x STF x x STF x 3.0 1.0 2.1 2
T
table x x STF x x STF x 2.0 1.0 2.1 2
tbody x STF x x STF x 3.0 1.0 4.0 2
td x x STF x x STF x 2.0 1.0 2.1 2
textarea x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
tfoot x STF x x STF x 3.0 1.0 4.0 2
th x x STF x x STF x 2.0 1.0 2.1 2
thead x STF x x STF x 3.0 1.0 4.0 2
time x
title x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
tr x x STF x x STF x 2.0 1.0 2.1 2
track x
tt x x x STF zaniechany x STF x 1.0 1.0 2.1 2
U
u x x TF zaniechany x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1 2
ul x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
V
var x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
video x 9.0 x x x
W
wbr x x x x
<!-- --> x x x STF x x STF x 1.0 1.0 2.1 2
<!DOCTYPE> x x x STF x x STF x 6.0 1.0 7.0 2

 

 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3614
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22745129