Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ramki

Atrybuty standardowe

Email Drukuj PDF

Atrybuty podstawowe

Nie dotyczy elementów base, head, html, meta, param, script, style i title.

Atrybut Wartość Opis
class class="nazwa klasy"
<p class="przypisy">Jakiś tam akapit</p>
Atrybut pozwala wstawić deklarację klasy stylu dla konkretnego elementu. Przypisanie tego samej klasy rozmaitym elementom dokumentu spowoduje, że będą formatowane w identyczny sposób. Atrybut współpracuje z definicją klasy stylu zawartą w nagłówku strony lub zewnętrznym arkuszu.
id id="nazwa elementu"
<p id="wazne01">To jest jakiś akapit</p>
Atrybut opatruje element unikatowym w dokumencie oznakowaniem alfanumerycznym (pierwszy znak musi być literą), pełniąc w pierwszym rzędzie rolę selektora dla stylów, a także kotwicy dla odsyłaczy, punktu odniesienia w skryptach, nazwy elementu Object.
style <h1 style="color: red; font-style: italic">Tytuł</h1>

Tytuł

Atrybut pozwala wstawić definicję stylu dla konkretnego elementu.
title <h1 title="bardzo ważny tytuł">Tytuł</h1>

Tytuł

Atrybut pozwala uzyskać "dymek" z informacją pomocniczą o danym elemencie, pokazujący się po nasunięciu kursora myszki nad element.

Atrybuty językowe

Nie dotyczy elementów base, br, frame, frameset, hr, iframe, param i script.

Atrybut Wartość Opis
dir ltr | rtl
To jest tekst od lewej do prawej, a <bdo dir="rtl">to jest tekst od prawej do lewej</bdo> i znowu tekst z lewej do prawej.

To jest tekst od lewej do prawej, to jest tekst od prawej do lewej i znowu tekst z lewej do prawej.
Atrybut pozwala określić kierunek tekstu, co może być przydatne w niektórych językach, np. hebrajskim czy arabskim. Atrybut działa poprawnie w znaczniku <bdo></bdo>
lang lang="kod języka"
en (angielski), en-us (amerykański), de (niemiecki), fr (francuski), pl (polski), ru (rosyjski) etc.
Atrybut określa język elementu, co ma być przydatne (w nieodległej zapewne przyszłości) do syntezy dźwięku, w automatycznym wyborze pewnych znaków charakterystycznych dla danego języka (np. kropek dziesiętnych czy cudzysłowów), w pracy sieciowych wyszukiwarek-indekserów.

Atrybuty klawiatury

Atrybut Wartość Opis
accesskey znak Ustawia skrót klawiszowy dający dostęp do elementu.
tabindex liczba Ustawia kolejność przechodzenia między elementami za pomocą klawisza Tab

Nowe atrybuty HTML 5

Atrybut Wartość Opis
contenteditable true, false Atrybut określa, czy użytkownik może edytować zawartość, czy też nie.
contextmenu ID elementu menu w DOM Atrybut określa menu kontekstowe dla elementu (pod prawym przyciskiem myszy).
draggable true, false, auto (domyślne zachowanie agenta) Atrybut określa, czy element może być przeciągany.
dropzone copy (wartość domyślna), move, link (utworzenie połączenia między elementami) Atrybut określa, co dzieje sie po przeciągnięciu i upuszczeniu elementu na inny element.
hidden hidden lub hidden="hidden" Atrybut wskazuje, że element jeszcze nie lub już nie jest istotny. Element z tym atrybutem nie jest wyświetlany.
inert inert lub inert="inert" Atrybut powoduje, ze opatrzony nim element jest nieczynny i przeglądarka działa tak, jakby elementu w ogóle nie było, nawet gdyby z jakichś powodów był wyświetlany (np. wyjęcie z funkcji wyszukiwania na stronie bloku tekstu lub też niemożność zaznaczenia blokiem).
spellcheck [pusty ciąg]=true, true, false Atrybut określa, czy element ma mieć sprawdzaną pisownię.
translate [pusty ciąg], true, false Atrybut wskazuje, czy element i jego elementy potomne mają być tłumaczone, gdyby podjęto decyzję o lokalizacji. Gdy brak wartości, atrybut przyjmuje wartość atrybutu elementu nadrzędnego.

 

 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3614
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22745159