Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ramki

TH

Email Drukuj PDF

TH - tytuł kolumny tabeli

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
3.2-5 1.0-1.1 2.0 1.0 2.1 2

Polecenie tworzy tytuł kolumny tabeli.

Przykład:

<table border = "1">
<tr>
<th>Tytuł kolumny 1</th>
<th>Tytuł kolumny 2</th>
</tr>
<tr>
<td>Komórka 11</td>
<td>Komórka 21</td>
</tr>
<tr>
<td>Komórka 12</td>
<td>Komórka 22</td>
</tr>
</table>

Tytuł kolumny 1 Tytuł kolumny 2
Komórka 11 Komórka 21
Komórka 12 Komórka 22

Atrybuty nagłówka kolumny tabeli:

 • Specyficzne atrybuty
  • abbr - skrócony opis zawartości komórki (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • align - określa poziome wyrównanie komórki (niewymagany), wartości: left, right, center, justify, char; niewspierany w HTML 5
  • axis - nazwa grupy, kategorii komórek o jednym typie danych (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • bgcolor - kolor tła komórki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • char - określa znak, według którego wyrównywana jest zawartość, jak przecinek lub kropka, np. align="char" char="," (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • charoff - określa pozycję znaku wyrównania zdefiniowanego przez char, np. align="char" charoff="12" char="." (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • colspan - liczba kolumn, na które rozciąga się komórka (niewymagany)
  • headers - lista identyfikatorów komórek nagłówkowych, rozdzielanych spacjami (niewymagany)
  • height - wysokość komórki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • nowrap - zakaz łamania wiersza (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • rowspan - liczba wierszy, na które rozciąga się komórka (niewymagany)
  • scope - przedział komórek objęty tą samą definicją nagłówka (niewymagany), wartości: row, col, rowgroup, colgroup
  • valign - pionowe wyrównanie komórki (niewymagany), wartości: top, bottom, middle, baseline; niewspierany w HTML 5
  • width - szerokość komórki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
 • Atrybuty standardowe - więcej informacji
 • Atrybuty zdarzeń - więcej informacji

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: tr

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o tabelach: Tabele

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3607
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22650470