Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ramki

OBJECT

Email Drukuj PDF

OBJECT - obiekt multimedialny

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
4.x-5 1.0-1.1 3.0a1 1.0 4.0 2

Polecenie wstawia obiekt multimedialny.

Przykład:

<object ID="MediaPlayer1" width=280 height=45
classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
codebase=" http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"
standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."
type="application/x-oleobject">
<param NAME="FileName" VALUE="../multimed/swist.wav">
<param NAME="animationatStart" VALUE="true">
<param NAME="transparentatStart" VALUE="true">
<param NAME="autoStart" VALUE="true">
<param NAME="showControls" VALUE="true">
<param name="Volume" value="0">
</object>

Atrybuty obiektu:

 • Specyficzne atrybuty
  • align - określa wyrównanie obiektu (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), wartości: left, right, top, texttop, middle, absmiddle, baseline, bottom, absbottom; niewspierany w HTML 5
  • archive - wymienia rozdzielaną spacjami listę ładowanych wstępnie zasobów odnoszących się do obiektu; może także zawierać dane, które są też podane w atrybutach classid i data (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • border - rozmiar ramki obiektu (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • classid - podaje adres URL implementacji obiektu, będący niekiedy także identyfikatorem klasy (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • codebase - określa bazowy adres URL implementacji obiektu dla classid, data i archive (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • codetype - określa typ MIME zawartości obiektu wyznaczonego przez classid (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • data - wskazuje adres danych obiektu, jak np. grafika czy wideo
  • declare - deklaracja obiektu (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • form - okresla jeden lub więcej formularzy, do których należy element object.
  • height - określa wysokość obiektu (niewymagany)
  • hspace - odstęp pionowy od obiektu (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • name - unikatowa nazwa elementu (niewymagany)
  • standby - informacja pokazywana w trakcie ładowania obiektu (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • type - określa typ MIME danych podanych w atrybucie data (niewymagany)
  • usemap - podaje mapę elementu (niewymagany)
  • vspace - odstęp poziomy od obiektu (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  • width - określa szerokość obiektu (niewymagany)
 • Atrybuty standardowe - więcej informacji
 • Atrybuty zdarzeń - więcej informacji

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, param, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o multimediach: Multimedia

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3607
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22650027