Ramki

DOCTYPE

piątek, 08 styczeń 2010 01:51 Administrator
Drukuj

!DOCTYPE - standard języka dokumentu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
2.0-5 1.0-1.1 6.0 1.0 7.0 2

Polecenie jest wstawiane jako prolog, jeszcze przed definicją właściwego dokumentu, i charakteryzuje przyjęty standard języka HTML.

HTML 5
<!DOCTYPE html>
HTML 4
Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">

Wersja z adresem, zalecana:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Wersja Strict definicji typu dokumentu (DTD), a więc wykluczającej wszelkie elementy prezentacyjne, które specyfikacja HTML 4 uznaje za schyłkowe (deprecated). Wersja jest jest więc okrojonym HTML 4, przedkładającym strukturę nad prezentację.

Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

Wersja z adresem:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Wersja Transitional, czyli przejściowa, "luźna". Prolog ten deklaruje dokument jako zawierający wszelkie możliwe elementy i atrybuty HTML, łącznie ze schyłkowymi.

Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">

Wersja z adresem:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Wersja Frameset, czyli szersza odmiana Transitional (jest to po prostu Transitional uzupełniona o ramki)

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o strukturze dokumentu: Struktura dokumentu

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…