Podsumowanie i zasoby

wtorek, 26 styczeń 2010 08:12 Administrator
Drukuj

Oto i koniec kursu! Osoba, która uczestniczyła w tym kursie, zna PHP na tyle dobrze, żeby móc dalej szybko i sprawnie rozwijać swoje umiejętności tworzenia coraz bardziej zaawansowanych serwisów WWW. Dziś zaczynasz od prostego projektu (jak w rozdziale 13.), a jutro — kto wie, może zaczniesz pracę nad projektem sklepu internetowego czy nawet banku elektronicznego?

W każdym razie należy mieć świadomość, że kurs ten nie jest ostatecznym podręcznikiem PHP — wiele tematów mniej istotnych (z punktu widzenia autora) zostało pominiętych w kontekście tworzenia serwisów WWW. Warto przejrzeć oficjalny podręcznik PHP dostępny w Internecie, aby pogłębić swoją wiedzę. I przede wszystkim trzeba programować, bo trening czyni mistrza.

Autor ma nadzieję, że dzięki temu kursowi wzrosło Twoje zainteresowanie tworzeniem stron WWW w PHP, a oprócz zainteresowania wzrosły również Twoje umiejętności. I że kurs ten spełnił Twoje oczekiwania. Powodzenia!

PHP

Strona główna PHP: http://www.php.net

Podręcznik PHP: http://www.php.net/manual/pl/index.php

Opis języka: http://www.php.net/manual/pl/langref.php

Bezpieczeństwo: http://www.php.net/manual/pl/security.php

Funkcje obsługi plików: http://www.php.net/manual/pl/ref.filesystem.php

Programowanie obiektowe w PHP: http://www.php.net/manual/pl/language.oop5.php

Pakiet NuSOAP: http://sourceforge.net/projects/nusoap/

The Open Web Application Security Project: http://www.owasp.org

Serwer WWW Apache

Strona Apache Software Foundation: http://www.apache.org

Serwer httpd: http://httpd.apache.org/

Systemy baz danych

PostgreSQL: http://www.postgresql.org

MySQL: http://www.mysql.com/

Microsoft SQL Server: http://msdn.microsoft.com/sql/

SQLite: http://www.sqlite.org/